Rabobank gaat de stichting steunen - 20/06/2019

De Rabobank West Betuwe is geënthousiasmeerd over de stichtingsdoelstelling van de Stichting Jeugd Doen Bewegen Neder-Betuwe en heeft besloten dit te gaan steunen. Met het overeenkomen van een partnerschap met de Rabobank West Betuwe binden wij wederom een lokaal zeer betrokken partner.

Wij zijn verheugd met het sluiten van dit partnerschap en danken de Rabobank West Betuwe voor het vertrouwen.

Prima voor Elkaar als nieuwe partner - 25/04/2019

Na reeds enkele partnerschappen te hebben gesloten heeft ook Prima voor Elkaar haar steun aan de Stichting Jeugd Doen Bewegen Neder-Betuwe uitgesproken. Met Prima voor Elkaar vinden wij een partner die zich in de breedste zin van het woord inzet om het lokale beweeg- en leefklimaat te verbeteren.

Het bestuur van de stichting is Prima voor Elkaar erkentelijk voor het vertrouwen en kijkt uit naar een gedegen partnerschap.

Nieuwe partner: Interovo Egg group uit ochten - 03/11/2018

Als Stichting Jeugd Doen Bewegen Neder-Betuwe zijn we verheugd te mogen melden dat Interovo Egg Group zich de komende drie jaar als partner aan de stichtingsdoelstelling heeft verbonden. Samen zullen we ons gaan inzetten om het beweegklimaat voor de jeugd in de gemeente van positieve energie te voorzien.

Wij zijn blij met de steun en het vertrouwen van Interovo Egg Group en willen hen hier graag voor bedanken.

Stichting Jeugd Doen Bewegen komt eerste partnerschappen overeen - 10/05/2018

Om de doelstellingen van de Stichting Jeugd Doen Bewegen Neder-Betuwe te realiseren is de stichting gebaat bij de steun van partners. Na de oprichting van de stichting zijn de eerste partnerschappen overeengekomen en ontvangen we de komende jaren steun vanuit Huisartsenpraktijk Van Merkestein / vd Burg en accountantskantoor Van Herwijnen Kreston.

Wij danken beide partners en kijken uit naar een goede samenwerking.

Stichting Jeugd Doen bewegen Neder-Betuwe opgericht - 02/05/2018

Op woensdag 2 mei 2018 hebben bestuurders P.A. van Merkestein, C.M. Hommersom en T. Romein officieel hun handtekening gezet onder de overeengekomen statuten van de op te richten ‘Stichting Jeugd Doen Bewegen Neder-Betuwe’. Na een tijd van voorbereiding is besloten zich middels een stichting te conformeren aan de doelstelling het beweegklimaat voor de jeugd in de gemeente Neder-Betuwe van een impuls te voorzien.

De stichting kent het uitgangspunt ‘Sporten is gezond en begint jong’ en heeft als missie om sporten en bewegen op jonge leeftijd te stimuleren en faciliteren om daarmee het sport- en gezondheidsklimaat in de gemeente Neder-Betuwe van positieve en sportieve energie te voorzien. Hiervoor zullen potentiële samenwerkingspartners worden benaderd om hiermee de komende jaren de doelstellingen te gaan realiseren.