Partners

De Stichting Jeugd Doen Bewegen Neder-Betuwe is bij de verwezenlijking van haar doelstelling gebaat bij de steun van samenwerkingspartners. De stichting prijst zich daarom gelukkig met de steun van onze partners en is deze partijen daar zeer dankbaar voor.